Velkommen til min lille verden

tirsdag, januar 10, 2006

Trur du verkele Gud hørre?

Dæ æ noge æg he tenkt en del på i dæ sista...
Nytte dæ egentle å be? Kjæme me egentle nogen vei mæ dæ i dæ heila? koffor æ dæ så møie vondt så skjer viss dæ finns en goe Gud? Å koffor blir nogen helbreda å andre ikkje?
For dæ fyssta så trur æg at di fleste ber, enten om di æ kristne elle ikkje.. Jedna ihåb om at dæ JEDNA æ nogen der...
Æg vett sjøl at dæ kan vær ganske så frustrerande når du føle at du ikkje får svar...Gud, kor æ du? Ja, æg trur mange kjenne sæg igjen. Mange gonge vente du på svar, å føle at Gud ikkje hørre dæg.

Dæ såre okke når me henvende okke t en person å personen ikkje hørre itte. Men i bibelen står dæ at Gud ALLTID hørre på dei så ber te han.. "Den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort" (Joh 6,37)
Mange gonge æ æg så redde for å be, jaffal for å be høgt... Men dæ jelpe på å veda at Gud forstår mæg, han forstår adle- bære en me forstår okke sjøl. Derfor æ dæ ikkje så viktikt å finna di rette ordå. Gud vett kæ me trenge før me spør an om dæ.

Tilgir Gud alltid? Ja! Gud tilgir alltid!! Sjå han kan me få bjunna på nytt kvær dag! Gud svare alltid ja når me ber om tilgivelse.

Men koffor æ dæ bare nogen så varte helbreda. Dæ he æg ennå ikkje fonne noge godt svar på. Sjøl syns æg dæ æ litt vanskele dæ mæ helbredelse. Men Gud æ større enn æg nogengong kan fatta, å dæ æ ikkje alt æg kan forstå. Gud hørre bønnå okka om helbredelse, og me vett at han vil vær nær å hjelpa å trøsta den sjuge. Dæ vanliga æ at han hjelpe den sjuge t å halla ud mæ sine plage, og lar dæ så æ vondt tena den sjuge eller andre t noge godt. Men dæ virke vanskele å tru at Gud kan bruga dæ vonda te noge godt. Men uansitt, så æ me i Gud sine hender alltid- å dæ æ jo en goe trygghed dæ!

Dæ finns møie vondt i værå...Du varte udsatt for vonde ting frå andre menneske... Hær vil æg bare sei at Gud vil ikkje nogen vondt. Dæ æ aldri nogen meining i dæ vonda så skjer. Men Gud he utstyrt okke mæ en egen fri vilje, derfor kan ikkje Gud alltid hindra at medmenneske jær okke vondt. Men Gud kan alltid få noge godt udav dæ vonda sjøl om dæ ikkje va meininå i udgangspunktet.
Gud kan je okke svar, så me ikkje ser meiningå i der å då. Men seinare når me ser tebage på dæ, så kan me sjå at dæ va te dæ besta for okke.

For mange betyr bønn en store del. For okke så æ kristne så vil dæ sei nærkontakt mæ Gud.. Slutte me mæ denne kontakten så dør trunå. ( Slutte me å pusta så dør me)

Gud æ store, større enn æg kan fatta! Men æg stole på han å æg vett at han æ der mæ mæg uansitt kæ så skjer mæg. Dæ kan vær skommelt å be om Guds vilje, dæ kan ao vær vanskele å verkele meina dæ av heila mitt hjerta. Men Gud he en plan mæ livet mitt, å han vett kæ så æ best for mæg- derfor prøve æg så godt æg kan å legga livet mitt i hans hender!

Gud he alså utstyrt okke mæ en egen fri vilje. Dæ æ me sjøl som bestemme om me vil ha han inn i livet okka eller ikkje. Me bestemme sjøl om me vil tru på dæ elle ikkje.


"For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp"

Håbe dæ va noge samenheng i dette....

3 kommentarer:

Årstein Aarsland sa...

Hallais, Sivi!

Sjefs-inlegg då!!

Må bar få sei dæ, at dæ finns ikkje tvil om at Gud finns, og han høyre!! Men keffor "høyre Han ikkje alltid"? Keffor jær Han ikkje ALLTID som æg og du vil?

Tenk dæg en liden gutt (me kalla han for Ole). Ole ber aftenbønn, og den er som følgende: "Takk Gud for at du har passet på meg idag. Gi meg 100 kjærlighet på pinne, er du snill!". Ole ser forundret opp mot Himmelen, men det kommer lite kjærlighet på pinne dalende ned til han... Så ber han: "Takk Gud, for at du passer på tennene mine" :)

Sånn trur æg Gud æ. Sjøl om me ser ting me he "lyst" på, så æ ikkje dæ alltid dæ besta, og æg trur me kan strekka dæ å sei dæ om dei så he en "feil" mæ kroppen, og sei at kanskje æ dæ en grunn for dæ? F.eks. hvis en person æ lamme, så kan dæ vær at Gud he tenkt at denne personen ska vær en person så trenge Gud, og samtidigt vær en person som kan BLI helbredet og være et levende vitne om at Gud finns! For vår største utfordring, er at me har det så godt i vårt samfunn at me "trenger" ikkje Gud for å leve, men hva med å over-leve??

Til slutt vil eg bare sei at dette va ei konge-sia, Siv-Tone :) Kosa dæg samen mæ Arild.

Leif Harbo sa...

Ikkje æ æg noge udprega cåntrimann.. Men tenkte at Garth he enn liden tekst så konne passt her..

Unanswered Prayers hette ann:

Just the other night a hometown football game
My wife and I ran into my old high school flame
And as I introduced them the past came back to me
And I couldn’t help but think of the way things used to be.

She was the one that I’d wanted for all times
And each night I’d spend prayin’ that God would make her mine
And if he’d only grant me this wish I wished back then
I’d never ask for anything again.

(chorus)
Sometimes I thank God for unanswered prayers
Remember when you’re talkin’ to the man upstairs
That just because he doesn’t answer doesn’t mean he don’t care
Some of god’s greatest gifts are unanswered prayers.

She wasn’t quite the angel that I remembered in my dreams
And I could tell that time had changed me
Inn her eyes too it seemed
We tried to talk about the old days
There wasn’t much we could recall
I guess the lord knows what he’s doin’ after all.

And as she walked away and I looked at my wife
And then and there I thankedd the good lord
For the gifts in my life.

*chorus*
Some of god’s greatest gifts are all too often unanswered...
Some of god’s greatest gifts are unanswered prayers


Tenkte eg måtte få litt "Harbo-faktor" her..hehe

Siv-Tone Kvaløy sa...

Så kult me kommentara..Lange kommentara:-) Dæ æ så jillt! Flott dæ dokke sgrive. Den sangen æ æg ao faktisk veldikt glae i. Å jett om æg æ glae for at Gud ikkje he svart mæg på alt æg he bedt om! Æg trur mange kan kjenna sæg igjen i den sangen! Gud vett kæ an vil mæ osse, me må bare vær tolmodige!