Velkommen til min lille verden

mandag, mars 06, 2006

Me menneske æ så onde...Dette innlegget he æg tenkt på ei stonn. Dæ æ et innlegg så æ vanskele å sgriva, for dæ æ et ømt tema for
mange- jaffal for mæg.

Me menneske æ så onde.
Me trykke andre ner for å lyffta okke sjøl høgare opp.Å bagtala andre æ visst blitt så normalt at dæ ikkje æ smertefullt lenger. Å når dæ ikkje æ smertefullt lengar så æ dæ et veldikt stort problem.
Me menneske æ så onde.
Alt dæ me jær for å sjøl få meir å meir, sjøl om me vett at der ude i verden fins dæ nogen så leve så fattikt, så fattikt å trenge alt dæ me he meir enn okke. Æg hate luksusen me leve i.
Me menneske æ så onde.
Å hørra om andre så he dæ vondt på nyhedene-Me ofre di jedna ei tåra, en tanke...Men for all del ikkje meir. For itte nyhedene sga me leva okka liv igjen. Då æ di allerede glømt.

(Paulus 2. brev til Timoteus, kap. 3, 1-4)
1 Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, 4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.

Dette bibelverset jær noge mæ mæg kvær gong æg læse dæ. For æg kjenne mæg så igjen i møie av dæ så står der.

Me menneske æ så onde.
Me æ født syndara å leve i arvesynden for dæ Adam å Eva synda fysste. Men dæ betyr ikkje at me ikkje kan jær noge mæ dæ.

Å bagtala andre elle kritisera andre kjæme me ingen vei mæ. Me æ ikkje bære enn nogen andre å trenge ikkje prøva på å få dæ te hellar. Bagtalelse æ grusomt. Dæ æ ekkelt når du forlade nogen venna å føle dæ på dæg at du blir snakkt om ittepå. Dæ æ kje sånn me menneske sga vær mæ kvarandre. Gud he skapt okke kvær enkelt så unige å verdifulle. Bør kje me då ta vare på kvarandre å elska kvarandre mæ den kjærligheden så Gud elske okke mæ? Dæ syns æg!

Me menneske æ så onde.
Men me kan jær noge mæ dæ.
  • Me kan be te Gud om at han må hjelpa okke å sei goe ting om kvarandre, så hellar kan vær te oppbyggelse. Me kjenne jo sjøl kor godt dæ æ å få hørra nogen så seie noge fint om okke. Æg vett bare dæ sjøl at viss æg he en dårlige dag å nogen seie noge fint te/om mæg, så æ pludsele dagen min redda. Å et smil kan bety en store forskjell for mange av dei menneskå me passere i løbe av en dag.
  • Å me kan be om at han må hjelpa okke å prioritera pengane okka på den rette måden. Dæ æ så møie æg kjøbe så æg egentle ikkje trenge. Å et beløb ifrå mæg kan redda et liv en plass i verden.
  • Te slutt kan me be om at Jesus må leva i okke. Viss me verkele æ villige te dæ, så trur æg at kjærligheden te dei me he ront okke kjæme av sæg sjøl. (Vi elsker, fordi Gud elsket oss først..)

4 kommentarer:

Randi sa...

Kjempe bra skreve, Siv Tone!! Trur addle slide mæ dette! Jalfall æg! Skræmane å varta minde om d... Men æg trur me kan jær noge mæ d addle! Jalfall viss me ber om hjelp!

Beate sa...

Æg æ enige mæ randi, dæ æ skræmane å tenka på... Me sko tenkt meir på dæ me gjære og seie... Dæ æ så bra du tåre å skriva om dæ:) Kjekt å treffa deg på lordag:)

Anonym sa...

hei sivi!!
Du dæ va et kjempebra innlegg!!! Æg kjenne meg så igjen i dæ du skrive..bra at du skrive dæ ner, for dæ æ ikkje ofte me tæge dæ opp!!!
Hb alt står bra me deg der heima. Klem frå Guri

Siggy:) sa...

Sanne ord om sanne problem å utfordringa! godt nogen tåre å sei ifrå! -