Velkommen til min lille verden

lørdag, januar 28, 2006

Du er ingen tilfeldighed!

Idag he æg egentle en dårlige dag. Ingenting he gått min vei heilt si æg sto opp... Me he dæ vel adle sånn av å te. Men då æ dæ godt å veda dæ så står opp forbi:-)

Æg he tenkt litt i dæ sista (æ visst noge nytt æg he bjunnt mæ..)
Æ dæ nogen så æ flinke t samenligna mæg mæ andre så æ dæ mæg. Hadde æg bare våre sånn å sånn. Litt meir lige den å den. Litt meir utadvendte, mindre sjenerte mæ nye folk, flinkare t snakka i store forsamlinga.. osv, osv

Æg va på nådegavehelg på Fotland sist helg. Dæ va kjempebra- æg fekk veda kæ nådegave æg he! Nå jelle dæ bare å bruga an på rette måden. Mens æg såd der kom æg te å tenka på alt æg sgo ønska æg va flinke t. Å flinkare t! Æg æ litt sånn at æg kan vær redde for å jær ting, av frykt for at dæ æ andre så æ møie bære enn mæg. men tenk viss adle sgo tenkt sånn. Uansitt kor æg æ elle æg jær så vil dæ alltid vær nogen så æ flinkare enn mæg. Gud he en plan mæ mæg. Han he jitt mæg gava så bare æg kan bruga på min måde for å æra han. Å då kan æg kje la frykten min elle ønske om å jær noge aent kåma i veien for dæ Gud vil æg sga jær.

Viss adle hadde våre andaktshaldara...kem sgå då våre lovsangara, laga mad, styra mæ dæ tekniska osv.
Adle he sin plass å sine oppgave.

Gud he skapt dæg akkoratt så du æ. Både væremåde å utseende!


Du er den du er av en årsak.
Du er en del av en innviklet plan.
Du er en dyrebar og fullkommen skapning,
kalt Guds spesielle mann eller kvinne.

Du er SOM du er av en årsak.
Vår Gud har aldri gjort feil.
I mors liv satte Han deg sammen,
så du er nettopp slik han vil ha deg.

Han valgte foreldrene dine,
og uansett hva du føler,
var de utvalgt med Guds plan i tankene,
og de bærer Mestersens segl.

Dine traumer var slett ikke enkle.
Gud gråt da det smertet deg slik.
Men det førte til at hjertet ble dannet,
til likhet med hans i ditt liv.

Du er den du er av en årsak.
Du formes av Mesterens stav.
Du er den du er, du elskede,
fordi det finnes en levende Gud!

torsdag, januar 26, 2006

Til ettertanke

Noe til ettertanke ...?
Billy Graham`s datter Anne Graham, ble intervjuet på nasjonal TV i USA på "The Early Show". Jane Clayson spurte henne: "Hvordan kunne Gud tillate terrorist-angrepene på World Trade Center i New York?"

Anne Graham gav et ekstremt gjennomtenkt og innsiktsfullt svar. Hun sa: "Jeg tror at Gud er oppriktig lei seg for dette, akkurat slik som vi er.. Men i årevis har vi nå sagt til Gud at han skal komme seg ut av skolene våre, komme seg ut av regjeringene i verden og til å komme seg ut av vårt liv. Og når han er den gentlemann jeg tror han er, har han nok stilt og rolig trukket seg litt tilbake. Hvordan kan vi forvente at Gud gir oss sin velsignelse og beskyttelse når vi befaler han å la oss være alene?"

Jeg tror det startet da Madeleine Murray O`Hare klaget og sa hun ikke ville ha bønn på skolene våre. Og vi sa: "GREIT."

Så var det noen som sa: "Vi skal ikke lese i Bibelen på skolene". .... Bibelen som sier: "Du skal ikke drepe, Du skal ikke stjele, og du skal elske din neste som deg selv. Og vi sa: "GREIT."

Så sa Dr. Benjamin Spock at vi ikke skulle straffe barna våre når de oppførte seg dårlig, fordi deres unge personlighet kunne ta skade, og vi kunne ødelegge deres selvtillit. (Dr. Spock`s sønn begikk selvmord.) Og vi sa: "En ekspert bør vite hva han snakker om. GREIT."

Så sa noen at lærere ikke bør lære ungene disiplin når de gjør gale ting. Skolens administrasjon sa at "Ingen voksne skal ta på en elev når han oppfører seg dårlig, fordi vi ikke vil ha dårlig publisitet, og vi vil ihvertfall ikke bli saksøkt!" (Det er stor forskjell på disiplin og juling, ydmykende tilsnakk, å slå m.m.) Og vi sa: "GREIT."

Så sa noen at våre døtre kan ta abort hvis de vil, og de trenger ikke engang fortelle det til foreldrene. Og vi sa: "GREIT."

Så kom noen vise ledere i skolen og sa: "Siden gutter er gutter, og de sannsynligvis vil gjøre det uansett, la oss gi dem så mange kondomer som de ønsker, så de kan skaffe seg litt morsomme og spennende erfaringer, uten at vi forteller foreldrene at de har fått dem på skolen. Og vi sa: "GREIT."

Så kom det noen viktige politikere og sa at de ikke spilte noen rolle hva vi gjorde privat, så lenge vi gjorde jobben vår. Vi sa oss enige, og vi sa vi ikke brydde oss om hva noen, inkludert Presidenten, gjør privat så lenge jeg har en jobb, og økonomien går bra. Så kom det noen andre og sa: "La oss trykke magasiner med bilder av nakne kvinner og kalle det sunnhet, en hyllest til kvinnens skjønne kropp. Og vi sa: "GREIT."

Så tok noen skrittet videre og publiserte bilder av nakne barn og gikk enda lengre ved å gjøre dem tilgjengelig på internett. Og vi sa: "GREIT, det er vel et ledd i menneskers frie vilje."

Så kom underholdningsindustrien og sa: "La oss lage TV-show og filmer som fremmer egoet, vold og pervers sex. Og la oss lage musikk som handler om drap, stoff, mord, selvmord og sataniske tema." Og vi sa: "Det er jo bare underholdning. Ingen tar det seriøst. GREIT.."

Nå spør vi oss selv hvorfor våre barn ikke har samvittighet, hvorfor de ikke kan skille rett og galt, hvorfor det ikke gjør dem noe å drepe fremmede, skolekamerater og seg selv. Sannsynligvis, hvis vi tenker lenge og hardt nok, kan vi nok finne det ut. Det har nok med uttrykket "vi høster som vi sår" å gjøre.

"Kjære Gud, hvorfor reddet du ikke denne lille jenta fra å bli drept i klasserommet?"

Gud svarer:

"Kjære bekymrede student, jeg er ikke tillatt på skoler."


Det er rart hvor enkelt det er for folk å kaste Gud i søpla, og deretter undre seg over hvorfor verden går til helvete.

Det er rart hvordan vi tror alt som står i avisene, men stiller spørsmål ved alt bibelen sier.

Det er rart hvordan alle vil til himlen, og hevder de ikke trenger å gjøre, tro, si eller gjøre noenting som står i Bibelen.

Det er rart hvordan noen kan si "Jeg tror på Gud", men i sitt liv følger de Satan som, forresten, også "tror" på Gud.

Det er rart hvor mye mer bekymret jeg er for hva mennesker tenker enn for hva Gud tenker
Anne Graham

tirsdag, januar 10, 2006

Trur du verkele Gud hørre?

Dæ æ noge æg he tenkt en del på i dæ sista...
Nytte dæ egentle å be? Kjæme me egentle nogen vei mæ dæ i dæ heila? koffor æ dæ så møie vondt så skjer viss dæ finns en goe Gud? Å koffor blir nogen helbreda å andre ikkje?
For dæ fyssta så trur æg at di fleste ber, enten om di æ kristne elle ikkje.. Jedna ihåb om at dæ JEDNA æ nogen der...
Æg vett sjøl at dæ kan vær ganske så frustrerande når du føle at du ikkje får svar...Gud, kor æ du? Ja, æg trur mange kjenne sæg igjen. Mange gonge vente du på svar, å føle at Gud ikkje hørre dæg.

Dæ såre okke når me henvende okke t en person å personen ikkje hørre itte. Men i bibelen står dæ at Gud ALLTID hørre på dei så ber te han.. "Den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort" (Joh 6,37)
Mange gonge æ æg så redde for å be, jaffal for å be høgt... Men dæ jelpe på å veda at Gud forstår mæg, han forstår adle- bære en me forstår okke sjøl. Derfor æ dæ ikkje så viktikt å finna di rette ordå. Gud vett kæ me trenge før me spør an om dæ.

Tilgir Gud alltid? Ja! Gud tilgir alltid!! Sjå han kan me få bjunna på nytt kvær dag! Gud svare alltid ja når me ber om tilgivelse.

Men koffor æ dæ bare nogen så varte helbreda. Dæ he æg ennå ikkje fonne noge godt svar på. Sjøl syns æg dæ æ litt vanskele dæ mæ helbredelse. Men Gud æ større enn æg nogengong kan fatta, å dæ æ ikkje alt æg kan forstå. Gud hørre bønnå okka om helbredelse, og me vett at han vil vær nær å hjelpa å trøsta den sjuge. Dæ vanliga æ at han hjelpe den sjuge t å halla ud mæ sine plage, og lar dæ så æ vondt tena den sjuge eller andre t noge godt. Men dæ virke vanskele å tru at Gud kan bruga dæ vonda te noge godt. Men uansitt, så æ me i Gud sine hender alltid- å dæ æ jo en goe trygghed dæ!

Dæ finns møie vondt i værå...Du varte udsatt for vonde ting frå andre menneske... Hær vil æg bare sei at Gud vil ikkje nogen vondt. Dæ æ aldri nogen meining i dæ vonda så skjer. Men Gud he utstyrt okke mæ en egen fri vilje, derfor kan ikkje Gud alltid hindra at medmenneske jær okke vondt. Men Gud kan alltid få noge godt udav dæ vonda sjøl om dæ ikkje va meininå i udgangspunktet.
Gud kan je okke svar, så me ikkje ser meiningå i der å då. Men seinare når me ser tebage på dæ, så kan me sjå at dæ va te dæ besta for okke.

For mange betyr bønn en store del. For okke så æ kristne så vil dæ sei nærkontakt mæ Gud.. Slutte me mæ denne kontakten så dør trunå. ( Slutte me å pusta så dør me)

Gud æ store, større enn æg kan fatta! Men æg stole på han å æg vett at han æ der mæ mæg uansitt kæ så skjer mæg. Dæ kan vær skommelt å be om Guds vilje, dæ kan ao vær vanskele å verkele meina dæ av heila mitt hjerta. Men Gud he en plan mæ livet mitt, å han vett kæ så æ best for mæg- derfor prøve æg så godt æg kan å legga livet mitt i hans hender!

Gud he alså utstyrt okke mæ en egen fri vilje. Dæ æ me sjøl som bestemme om me vil ha han inn i livet okka eller ikkje. Me bestemme sjøl om me vil tru på dæ elle ikkje.


"For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp"

Håbe dæ va noge samenheng i dette....

torsdag, januar 05, 2006

En gåte

-Om vinteren tenker mange på det
-Jeg tenker alltid på det
-Om sommeren er det også aktuelt
-Det kan koste litt (kommer an på hvordan du gjør det)
-Du kan bli våt
-Jeg kan bli rastløs
-Plutselig syns du folk er litt mer frekke enn vanlig

Hva er det?

En sjokolade til den som klarer det!!