Velkommen til min lille verden

torsdag, mars 30, 2006

Kæ æ nåde egentle?


Fant desse verså, å syns at di sa ganske møie:

Jesus, Jesus du alene,
Nu er bleven alt for mig,
Alt i himlen og på jorden
Har jeg, Jesus, uti deg.

Fordum søkte jeg, o Herre,
Blot velsignelser fra deg,
Søkte ikkun dine gaver,
Nu du selv er alt for meg.

Før på følelser jeg levet,
Nu jeg lever av dit ord.
Før jeg lengtet etter himlen,
Nu jeg himmel har på jord.

Fordum fred mitt hjerte søkte,
I hva jeg har gjort for deg:
Nu fortrøstningsfuld jeg hviler i,
Hva du har gjort for meg.

Fordum la jeg store planer
Under meget strid og bønn;
Nu er allting lagt på Jesus,
Den velsignede Guds sønn.

Fordum holdt jeg fast i Jesus,
Nu han holder fast ved mig.
Jeg ei driver mer med strømmen,
Han har ankret mig til sig.

Fordum bar jeg tunge byrder;
Nu han bærer alt for mig;
Hva jeg var og er og bliver,
Jesus taget har på sig.

For Guds rike at opprette
Har jeg meget uro havt;
Nu jeg i min faders gjerning
Drives frem av Åndens kraft.

mandag, mars 27, 2006

Prioritere æg feil?

En ting æg he et stort ønske om, men ao et liga stort problem mæ mange gonge, æ å prøva å kåma nærmare Gud!
Æg leve kvær dag mæ follt av mæ ting så fulle dagen min. Men æ dæ di rette tingå tenke æg mange gongå. For mange gonge føles dæ som om Gud æ meir fjerne enn han æ nære.

Dæ æ hær prioritering kjæme inn. Dei gongene Gud føles fjerne å ingenting stemme, æ som regel dei gongene æg leve mest ifrå han, meir for mæg sjøl. Mange gonge he æg så møie å tenka på, så møie å jær at æg tenke ikkje tanken på å prioritera tid i samen mæ Jesus, min beste venn.

Å et vennskap må pleiast: Tæge du tid te vennen din, å jer an oppmerksomhed å goe ord, får du møie tebage. Å dokka vennskab vil bli sterkare. Men jer du an lide tid å oppmerksomhed vil det gli ifrå kvarandre- heilt logisk. (En blom visne viss an ikkje får næring) Å dæ æ heilt opp te okke sjøl kæ me syns æ verdt å prioritera.
Sånn så dette æ dæ mæ Gud ao. Vil du ha meir av Gud i livet ditt må du je an tiå di, dæ mest verdifulla me he!

Dæ fins et maleri der Jesus henge på korset. På maleriet står dæ "Dette har Jeg gjort for deg, hva har du gjort for meg?" Ja, kæ he æg jort for han??

Han fortene så møie meir enn dæ han får. Han betyr møie meir for mæg enn et dårligt program på TV, men alligavell så prioritere æg Tv di fleste gongene. Alt dæ æg he våre ijønå iløbe av livet å ligavell kåme der æg æ nå, æg he Jesus å takka for dæ.Han he jitt mæg dagen. Han he jitt mæg muligheden te å jær sånn så Han vil.

Mæ å ta Jesus mæ okke i kvardagen trur æg me kjenne meir av hans nærvær. Ta an mæ ifrå måronnen av, å la Han få ta del i valgå okka. La an få visa kem så trenge osse den dagen å kæ han vil me sga jær. Å sleppa han inn i hjertene våre på fulltid. Ikkje bare når me sjøl føle for dæ. Han æ der kvært minutt mæ si okka. Å han vil okke BARE godt.

onsdag, mars 22, 2006

Mannen/gutten (!?) som he kapra mitt hjerta!!!Dette innlegget æ dedikert te min kjære Arild... Æ kje sikkart han læse dæ, men nå får jaffal dokke veda dæ, kjære lesara av bloggen min! Takk for at dokke tæge dokke tid te å titta innom forressten.

Tenk at dæ allerede he gått et år. Æg he hatt dæ så godt, så jillt!!

A- avslappa
R- reise,
I- irrisistible
L- lat (seie d sjøl) LEGO
D- drømmemann!!

F- fantastiske, flotte, Fotland
O- omsorgsfulle
S- sei d du
S- stae, Saab
E- eneståande


Tusen takk for et fantastisk år ilag mæ den beste!!

tirsdag, mars 21, 2006

Et klageinnlegg...


Ingen lige ei så "syde", men for å vær ærlige så merke æg at æg mislige mæg sjøl for tiå. Mislige valgå æg ofte tæge, når æg vett så møie bære. Dæ æ vondt å kjenna på at æg ikkje klare å vær alt dæ æg ønske å vær.

Men midt oppi alt dette så æ dæ godt å veda at Gud aldri he hatt problem mæ å tilgi meg. Han he aldri hatt problem mæ å anerkjenne mæg og kæ æg faktisk æ flinke t.

Dæ æ nå når æg slide mest, æg trenge mest å koma t Gud, erfare at Han æ goe, sjøl om æg æ på mitt svagaste.
Dæ æ forandrande. Æg he så lyst å voksa, å bli "hel". Vær noge GODT for dei ront mæg. Men følelsen av å vær utilstrekkelige ødelegge nok litt for alt dæ. Godt å veda at æg kan klamra mæg t nåden fortiå:-)


Du ser alt jeg ikke er, men vil være
Du ser alt det som jeg gjør, men ikke vil
Kjære Gud jeg ser det mer og mer
Jeg strekker bare ikke til
Så jeg klamrer meg til nåden
og jeg søker dine øyne
Takk Jesus for din kjærlighet
For at du møter mine
Jeg vil så gjerne gjøre alt helt rett
For å vise at jeg elsker deg
Men kjære Gud jeg ser det mer og mer
Min stige rekker ikke opp
Så jeg klamrer meg til nåden
Og jeg søker dine øyne
Takk Jesus for din kjærlighet
For at du møter mine


For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt". 1.John 3,20

lørdag, mars 11, 2006

Måte på "blondhet"

Dette æ då ei av mine kjære veninne; Ragnhild. + foden te Arild:-) , min aller, aller kjæreste!!
Men nok om dæ.

Æg æ jo egentle blonde.. (på håret!) Nå he æg farga dæ mørkt... Men blir nok blonde igjen..
Ragnhild og æg jekk tur ront den populære ringveien på Vigrestad, der litt av samtalen va sånn:
(PS! Dæ æ æg så va den useriøse)

Siv-Tone: Æg trur jaffal æg må få blondt hår te æg sga inn på sygepleien
Ragnhild: Å?
Siv-Tone: Ja, æg he hørt at di kreve litt mindre av dei så æ blonde
Ragnhild: Hæ? Jær di dæ ja...

Ja, Ragnhild... Dette va toppen på blondhet. He,he! Men takk for en god latter!!

mandag, mars 06, 2006

Me menneske æ så onde...Dette innlegget he æg tenkt på ei stonn. Dæ æ et innlegg så æ vanskele å sgriva, for dæ æ et ømt tema for
mange- jaffal for mæg.

Me menneske æ så onde.
Me trykke andre ner for å lyffta okke sjøl høgare opp.Å bagtala andre æ visst blitt så normalt at dæ ikkje æ smertefullt lenger. Å når dæ ikkje æ smertefullt lengar så æ dæ et veldikt stort problem.
Me menneske æ så onde.
Alt dæ me jær for å sjøl få meir å meir, sjøl om me vett at der ude i verden fins dæ nogen så leve så fattikt, så fattikt å trenge alt dæ me he meir enn okke. Æg hate luksusen me leve i.
Me menneske æ så onde.
Å hørra om andre så he dæ vondt på nyhedene-Me ofre di jedna ei tåra, en tanke...Men for all del ikkje meir. For itte nyhedene sga me leva okka liv igjen. Då æ di allerede glømt.

(Paulus 2. brev til Timoteus, kap. 3, 1-4)
1 Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, 4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.

Dette bibelverset jær noge mæ mæg kvær gong æg læse dæ. For æg kjenne mæg så igjen i møie av dæ så står der.

Me menneske æ så onde.
Me æ født syndara å leve i arvesynden for dæ Adam å Eva synda fysste. Men dæ betyr ikkje at me ikkje kan jær noge mæ dæ.

Å bagtala andre elle kritisera andre kjæme me ingen vei mæ. Me æ ikkje bære enn nogen andre å trenge ikkje prøva på å få dæ te hellar. Bagtalelse æ grusomt. Dæ æ ekkelt når du forlade nogen venna å føle dæ på dæg at du blir snakkt om ittepå. Dæ æ kje sånn me menneske sga vær mæ kvarandre. Gud he skapt okke kvær enkelt så unige å verdifulle. Bør kje me då ta vare på kvarandre å elska kvarandre mæ den kjærligheden så Gud elske okke mæ? Dæ syns æg!

Me menneske æ så onde.
Men me kan jær noge mæ dæ.
  • Me kan be te Gud om at han må hjelpa okke å sei goe ting om kvarandre, så hellar kan vær te oppbyggelse. Me kjenne jo sjøl kor godt dæ æ å få hørra nogen så seie noge fint om okke. Æg vett bare dæ sjøl at viss æg he en dårlige dag å nogen seie noge fint te/om mæg, så æ pludsele dagen min redda. Å et smil kan bety en store forskjell for mange av dei menneskå me passere i løbe av en dag.
  • Å me kan be om at han må hjelpa okke å prioritera pengane okka på den rette måden. Dæ æ så møie æg kjøbe så æg egentle ikkje trenge. Å et beløb ifrå mæg kan redda et liv en plass i verden.
  • Te slutt kan me be om at Jesus må leva i okke. Viss me verkele æ villige te dæ, så trur æg at kjærligheden te dei me he ront okke kjæme av sæg sjøl. (Vi elsker, fordi Gud elsket oss først..)

lørdag, mars 04, 2006

Ådneram

Saltsildå på plass, å æg æ SÅ klar
Sjekk den stilen..
Vibecke, mi kjære syster:-)
" Se så lykkelige di e..."